İlçe halkının %80-90'i tarımla, % 8 - 9 'u ticaretle, % 1'i balıkçılıkla, uğraşmaktadır.

 

        Tarımsal faaliyetler mısır, buğday, arpa ve fındık üretiminde yoğunlaşmıştır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü ormanlık arazidir. Tarıma elverişli topraklar genellikle bozuk, kuru ormanlık alanların açılmasıyla elde edilmiştir.

 

        Hayvancılık alanında ise potansiyel yeterince değerlendirilmemiş, ne mera ne de ahir hayvancılığı gelişme gösterebilmiştir.