T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: İLÇEMİZ

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

COĞRAFİ KONUMU


Ayvacık Canik dağlarının kuzey eteklerinde, Yeşilırmak vadisinde, Suat Uğurlu Baraj gölünün kıyısında yer almaktadır. Bu uzun vadide bir de Hasan Uğurlu Baraj gölü bulunmaktadır. İlçenin en yakın komsusu 28 km. kuzeyindeki Çarşamba ilçesidir. Samsun'a uzaklığı ise 62 km. dir.
  


TARİHİ

İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, daha önce bağlı bulunduğu Çarşamba ilçesinden daha eski bir tarihe sahip olduğu sanılmaktadır. Eski tapularda Çarşamba ismi geçmeyip Ayvacık Geziyeri olarak bahsedilmektedir.

Ayvacık 1954'te tam teşekküllü nahiye olmuş; fakat 1960'da daha önce kurulmuş devlet teşkilatları kaldırılmıştır. Bu nedenle Ayvacık tekrar köy olmuştur.

20 Mayıs 1990 tarihinde Ayvacık köyü, Keskinoğlu köyü ile birleştirilerek Ayvacık ilçesi olmuştur. 19 Ağustos 1990 tarihinde yapılan mahalli seçimlerle de belediyesi kurulmuştur.

 

BARAJLARIMIZ

Hasan Uğurlu Barajı Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak üzerinde elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1971-1981 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 9223000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 135.50 m, normal su kotunda göl hacmi 1073.75 hm3, normal su kotunda göl alanı 22.66 km2'dir. 500 MW güç kapasitesine sahip HES (hidroelektrik santralı) yılda 1217 GWh elektrik enerjisi üretimi sağlamaktadır.

Japonya Hükümetinden sağlanan kredilerle inşa edilmiştir. Baraja, inşaatın başlangıcında, 1971 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Hasan Uğurlu'nun adı verilmiştir.

Suat Uğurlu Barajı Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1975-1981 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2151000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 38.00 m, normal su kotunda göl hacmi 182.00 hm3, normal su kotunda göl alanı 9.70 km2'dir. Baraj 83312 hektarlık bir sulama alanına hizmet vermekte, 46 MW güç kapasitesindeki HES (hidroelektrik santralı) yılda 273 GWh elektrik enerjisi üretimi sağlamaktadır.

Baraja, 1971 yılında, 18 kilometre yukarısındaki Hasan Uğurlu Barajı'nın inşaatının başlangıcında, eşi DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Hasan Uğurlu ile birlikte bir trafik kazasında hayatını kaybeden Suat Uğurlu'nun adı verilmiştir.

 

SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Iİlçe halkının %80-90'i tarımla, % 8 - 9 'u ticaretle, % 1'i balıkçılıkla, uğraşmaktadır.

Tarımsal faaliyetler mısır, buğday, arpa ve fındık üretiminde yoğunlaşmıştır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü ormanlık arazidir. Tarıma elverişli topraklar genellikle bozuk, kuru ormanlık alanların açılmasıyla elde edilmiştir.

Hayvancılık alanında ise potansiyel yeterince değerlendirilmemiş, ne mera ne de ahir hayvancılığı gelişme gösterebilmiştir.

İlçede ayrıca, elektrik üretimi yaparak sanayinin ana girdisi olan enerjiyi sağlayan Hasan Uğurlu Yeraltı Santrali ile Suat Uğurlu Hidra elektrik santrali yer almaktadır. Bu barajlar 1981-82 yıllarında hizmete girmişlerdir.

Hasan Uğurlu Barajı: Yeşilırmak üzerinde, 135 m. talveg yüksekliği olan baraj, 1.080.000.000 m3 su tutma hacmine sahiptir. Ortalama su derinliği 54m dır dır. Baraj enerji üretimi amacıyla yapılmış, Türkiye'nin ilk yeraltı santralinin kurulduğu yerdir. Arkasındaki gölün alanı 20 km2 dır dır. Barajın Ayvacık’a uzaklığı 8 km. Çarşamba’ya uzaklığı ise 36 km. dır.

Suat Uğurlu Barajı : Yeşilırmak üzerinde, Hasan Uğurlu Barajının altında, Balahor köyü civarında yaralan barajın talvegden yüksekliği 38 metredir. 175.000.000 m3 su tutma hacmine sahip olan barajda ortalama su derinliği 18 m olup, enerji üretimi yapılmaktadır. ayrıca yapımında Çarşamba ovasının düzenli olarak sulanması da amaçlanmıştır. Baraj Çarşamba ovasındaki tarım alanlarının yaklaşık %85'ini sulayabilecek kapasitededir. Barajın Çarşamba’ya uzaklığı 15 km kadardır.

 

GEZİLECEK GÖRÜLECEK YERLER

Ayvacık Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden birisidir. Özellikle el değmemiş doğal mekanları, şelaleleri ve yaylaları ile doğa turizmi açısından geleceğin parlayan yıldızı olmaya adaydır.

Hasan Uğurlu Barajı

Ayvacık ilçesinin 7 km. güneyinde, Samsun – Trabzon karayolundan 35 km. mesafede tesis edilmiş olan Hasan Uğurlu H.E. Santralı, 5,168,000,000 TL. ve 16,280,000,000 Japon Yeni maliyet ile DSİ tarafından 1972 yılında inşasına başlanmış ve yedi yıl sonra 2 x 125 MW. lık ilk iki ünitesinin yapımı 2 ve 28 Aralık 1979 tarihlerinde tamamlanmış, aynı güçteki diğer iki ünitesi de sırasıyla 29.12.1982 ve 06.02.1983 tarihlerinde hizmete girmiştir.

Hasan Uğurlu Barajı, Yeşilırmak nehri üzerinde, Çamalan mevkiinde, Ayvacık ile Erbaa (Tokat) ilçeleri arasında inşa edilmiş olup, Suat Uğurlu H.E. santralına 23 km. mesafededir.

Teknik Bilgiler: Santral günde ortalama olarak 4,000,000 KWh elektrik enerjisi üretmektedir. Yıllık enerji üretim kapasitesi 1,217 milyon KWh'dır. Santralın üretimi 2 x 380 KV'luk enerji iletim hatları ile Çarşamba Trafo merkezine aktarılmakta ve enterkonnekte sisteme bağlanmaktadır. Santralın özgül su sarfiyatı 3.14 ile 4.80 m3/kWh arasında değişmektedir.

Baraj: Hasan Uğurlu barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipindedir. Temel tabanından yüksekliği 179 m, nehir yatağından 135 metre olup, üst seviyedeki genişliği 15 metre, kret uzunluğu ise 405 metredir. Gövde hacmi 9,600,000 m3 olan barajda, 13.30 x 15.50 metre ölçülerinde 6 adet dolusavak kapağı mevcut olup, azami deşarj kapasitesi 11,800 m3/sn dir. Barajda ayrıca kayıcı (slide gate) ve Howell-Bunger tipi olmak üzere arka arkaya 2 adet  dipsavak vanası mevcuttur. Barajın tesis edilme amaçları enerji üretimi ve taşkınları önlemedir.

Su  Alma Tesisi: 8.4 m. çapında ve yaklaşık 145 m. boyunda 2 adet  beton tünel ile giren su, 4 adet 4.5 metre çapında cebri boru ile santrala kadar gelir. Su giriş tünellerinin ağzı 10 x 20 cm delikli ızgara ile teçhiz edilmiş olup, su girişinden itibaren 65. metrede 9.80 x 8.95  m  boyutlarında su alma ağzı kapakları tesis edilmiştir.

Kuvvet  Tüneli, Denge Bacası, Cebri Boru: Su alma ağzından başlayıp, türbinlere kadar uzanan su yolunun 153 m. uzunluğundaki kısmı 8.40 m çapında ve daire kesitinde kuvvet tüneli ile teçhiz edilmiştir. Cebri boru ve kuvvet tünelinde oluşan basınç dalgalanmaları için ayrıca denge bacası tesis edilmemiş olup; bu görevi baraj gölü, kısmen de giriş kapakları kapak yuvaları üstlenmektedir. Her bir kuvvet tüneli pantolon şeklinde iki kola ayrılarak 6.40 m. giriş ve 4.50 m. çıkış çapında, 107.39 m. uzunluğunda 4 (dört) adet cebri boru ile türbinlere su girişini sağlayan salyangoza gelmektedir.

Santral: 119 m uzunluk, 21 m genişlik ve 37.50 m yüksekliğinde olan santral binası dört adet türbin-generatör ünitesi, bir montaj kısmı, bir de kumanda ve büro kısmından ibarettir. Santralda 4 (dört) adet Francis tipi türbin bulunmaktadır. 129.000 kw. gücünde ve 166.7 devir/dk olan bu türbinler 111 m. düşü ile baraj gölünde bulunan suyun enerjisini, generatör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürür. Santralde 24 saat hizmet vererek vardiyalı çalışan 8 kumanda odası personeli işletme görevinin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlarlar. Santralde, Toshiba firması türbin ve türbin aksamını, Hitachi firması generatör teçhizatını, NPC firması koruma ve kumanda sistemlerini, trafoları (Toshiba marka), şalt tesislerini, Fujikawa firması 380 kV.luk yağlı kabloları teçhiz etmişlerdir.

Eynel Köprüsü

Samsun İl özel İdaresi Yönetiminde, Samsun-Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Suat Uğurlu baraj sularının ayırmış bulunduğu köylere ulaşımı sağlamak üzere baraj göleti üzerinde inşa edilen köprü Türkiye`de kırsal kalkınma projeleri içerisinde tek kalemde yapılan en büyük bütçeli proje olma özelliğine sahip.

Eynel Köprüsü, estetik görünümü ve ışıklandırılması ile simge haline gelerek ilçe turizmine ayrı bir renk katıyor.

 

Kızlar Kalesi

Kızlar Kalesi Ayvacık'a bağlı Çamlıkale Köyü'nde bulunuyor. Yapım tarihi tam olarak bilinemediğinden yaşı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak rivayet edildiğine göre çok eski bir geçmişi var. Herhangi bir restorasyon çalışması henüz başlatılmış değil. Ziyaret etmek isteyenler köye giderek istedikleri zaman kale ve tarihi kalıntıları görebilir.

 

Kirazlık / Zevgar Adası

Kirazlık ilçede kullanılan ismi ile Zevgar adası Koçyurdu köyü'ne bağlı iken Suat Uğurlu Barajı sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşan bir adadır. Adada insan yaşamaz yabani hayvanlar bulunmaktadır. Eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapan ada ilçeye gelen turistlerin de yoğun ilgisini çekmekte.

 

Yeşilpınar Şelalesi

Ayvacık'a bağlı Yeşilpınar Köyü'nde yer alır. 50 metreden dökülen şelaleye araç ile ulaşmak imkansızdır. Köy içerisinde bir noktaya kadar araç ile gidilip daha sonra dere yatağından şelaleye doğru yarım saatlik bir tırmanış gerçekleştirilerek ulaşılabilir. Ancak güzergah zorlayıcı olduğundan kesinlikle dağcı yada bölgede yaşayan ve güzergahı bilenlerden destek alınarak tırmanış gerçekleştirilmelidir.

 

Kadın Kültür ve Doğal Yaşam Merkezi

Ayvacık Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kadın Kültür ve Doğal Yaşam Merkezi ilçede Eyüpsultan Mahallesi'nde yer alıyor. El emeği ürünlerin satışının yapıldığı kültür evinde ayrıca yöresel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunulmakta.

    

 T.C. Ayvacık Kaymakamlığı
Telefon: 0362 811 40 01 Faks: 0362 811 40 50 E-Posta: ayvacik@samsun.gov.tr